201604.26
Off
0

Wet Huis voor Klokkenluiders

De Wet Huis voor Klokkenluiders is op 1 maart 2016 is door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet houdt onder meer in dat alle organisaties met 50 of meer werknemers verplicht zijn een interne meldregeling te hebben voor het melden van een misstand met een maatschappelijk belang. Tevens wordt het ‘Huis’ voor Klokkenluiders opgericht dat…