Advisering grensoverschrijdend gedrag

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Winston & Partners biedt advies en ondersteuning op beide terreinen die elk hun eigen specifieke regelingen en dynamiek kennen.

De adviseur

De adviseur kan u helpen een beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen te ontwikkelen, op te stellen of in te voeren.

De adviseur kan ook naar aanleiding van signalen en/of klachten een onderzoek doen om u te adviseren bij de afhandeling van klachten, of en nog beter, om preventief maatregelen te nemen zodat voor uw medewerkers een goed, gezond en veilig werkklimaat ontstaat. Tevens kunnen wij trainingen op maat ontwikkelen die in uw organisatie ongewenst gedrag bespreekbaar maken of aan managers handreikingen bieden hoe ongewenst gedrag aan te pakken.

Onze adviseur kan u hulp bieden bij het opstellen of aanpassen van een klokkenluidersregeling. De regeling voldoet daarna aan alle wettelijke eisen. Het is tevens mogelijk om de adviseur in te schakelen voor het geven van een workshop of training op maat die in uw organisatie niet-integer gedrag bespreekbaar maakt voor managers en medewerkers.

Externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Deze is voor uw bedrijf beschikbaar om medewerkers ter ondersteunen bij problemen op de werkvloer die te maken hebben met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon biedt medewerkers een luisterend oor en biedt eerste opvang en zo nodig begeleiding/bemiddeling en nazorg. De vertrouwelijke gesprekken met de vertrouwenspersoon kunnen plaatsvinden op locatie van de opdrachtgever of op ons kantoor te Leiden indien de aard van de gesprekken dit wenselijk of noodzakelijk maakt.

De vertrouwenspersoon werkt oplossingsgericht binnen de kaders van uw beleid rondom ongewenste omgangsvormen. De exacte invulling van de werkzaamheden wordt vanzelfsprekend schriftelijk vastgelegd.

Externe vertrouwenspersoon integriteit

De belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon integriteit zijn:

  • optreden als sparringpartner en eerste opvang voor medewerkers met vragen over integriteit;
  • adviseren van medewerkers over ethische- of integriteitskwesties;
  • begeleiden en ondersteunen van een melder wanneer deze vermoedens van niet-integer handelen aankaart binnen de organisatie.
  • adviseren van het management ten aanzien van het doorvoeren van het integriteit beleid in de organisatie.

Heeft u zelf in uw bedrijf één of meer interne vertrouwenspersonen, dan kunnen wij u op verschillende manieren behulpzaam zijn. Zo kan één van onze LVV-gecertificeerde vertrouwenspersonen als aanvulling op en/of vervanging van de interne vertrouwensperso(o)n(en) dienen.

Ook bieden wij mogelijkheden voor intervisie, coaching en training op maat waardoor uw interne vertrouwenspersonen zich professioneel (verder) kunnen ontwikkelen.

Voor de basisopleiding vertrouwenspersoon en diverse vervolgtrainingen voor interne vertrouwenspersonen kunt u o.a. terecht bij van Oss & Partners.