LinkedIn
Carola van Marrewijk

Directeur | Arbeids & Organisatieadviseur l Trainer l Vertrouwenspersoon

Energie krijg ik van andere mensen, van samen bouwen, ontwikkelen en groei, van werken en samen doelen bereiken. Ik maak het verschil in organisaties en bij mensen. Vanuit verbinding zorg ik met vastberadenheid, energie en creativiteit dat mensen en organisaties in beweging komen. Mijn expertises zitten op het snijvlak van leidinggeven, verandermanagement, organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en coaching. Daarnaast ben ik geaccrediteerd vertrouwenspersoon en sta ik mensen graag vertrouwelijk bij in situaties waarbij welzijn onder druk staat door ongewenste omgangsvormen.

LinkedIn
Marieke Brunings

Bedrijfsmaatschappelijk Werker l Vertrouwenspersoon l Trainer

Samenwerken in een enthousiast team motiveert mij en geeft mij energie. Werken is belangrijk en draagt bij aan geluk. Het is dan ook mijn passie om medewerkers en managers te adviseren en te begeleiden bij uiteenlopende zaken die invloed hebben op werkplezier. Ook om medewerkers te helpen groeien zodat ze regie nemen en het beste uit zichzelf halen. Mijn inzet voor een organisatie levert een bijdrage op aan het verminderen van verzuim en het verbeteren van samenwerking en productiviteit.

LinkedIn
Piera Bom

Coach l Senior Bedrijfsmaatschappelijk Werker l Trainer

Werken voor verschillende bedrijven en vanuit verschillende invalshoeken, zoals coaching, training en advisering, is en blijft boeiend. Ik vind het geweldig dat het mijn werk is om te kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van anderen. Met een team van inspirerende collega's ervaar ik hoe waardevol het is dat je voldoening en plezier uit je werk haalt. Ik gun dat iedereen. Een bijdrage leveren zodanig dat elke persoon de eigen kwaliteiten benut en met plezier werkt, doe ik graag.

LinkedIn
Jennie Bestebreurtje

Bedrijfsmaatschappelijk Werker

Mijn drijfveer is om mensen te helpen zichzelf te helpen, zodat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden. Vooral vind ik het belangrijk om de ander in zijn eigen kracht te zetten en te coachen richting het nemen van eigen regie. De verandering/groei die plaatsvindt bij een medewerker of een team op het moment beweging ontstaat, geeft mij energie en dat is waar ik blij van word.

Portia van Dorp

Adviseur / vertrouwenspersoon / Omgangsvormen & integriteit

Een veilige werkomgeving, dat gun ik iedereen. Een werkklimaat dat managers en medewerkers stimuleert om zich optimaal te ontwikkelen. In een veilige werkomgeving is ruimte voor groei en  wordt geleerd van fouten. Soms spelen er echter factoren die gezonde arbeidsrelaties negatief beïnvloeden. Wanneer het welzijn van één of meerdere betrokkenen in het geding komt, dan bied ik graag vertrouwelijk ondersteuning. Ook in het geval dat er zich ethische- of integriteitskwesties voordoen kunt u op mij rekenen als klankbord en sparringpartner.

LinkedIn
Ramon Kuipers

Adviseur / Vertrouwenspersoon / Trainer / Coach

Een prettig en veilig werkklimaat voor iedereen, ik maak me daar graag sterk voor. Als je ongewenst gedrag ervaart of als er een integriteitskwestie speelt, sta ik je in alle rust en vertrouwen bij. Ik help graag om (de weg naar) een oplossing te vinden. Ik coach, adviseer en faciliteer graag organisaties zodat zij de juiste stappen kunnen zetten naar een positief werkklimaat. En dan ook samen met de medewerkers een mooie cultuur bewerkstelligen waarbij iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn. Een bijdrage lever ik door leidinggevende en teams te ontwikkelen als coach of trainer en in mijn rol als vertrouwenspersoon.

Mehrnoush Golafshan
Mehrnoush Golafshan

Adviseur / vertrouwenspersoon / Omgangsvormen & integriteit

Als vertrouwenspersoon en adviseur organisatiecultuur en werkklimaat richt ik mij op (on)gewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken binnen organisaties. Mijn passie is het ondersteunen van leidinggevenden en medewerkers bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Het co-creëren van zo’n werkomgeving waarin wederzijds respect en interesse de voedende bodem vormen voor de groei en bloei van alle betrokkenen vergt een collectieve inspanning. Naast het waarborgen van psychosociale veiligheid, draag ik ook aan bij het vergroten van vitaliteit en veerkracht van de medewerkers. Als adviseur zet ik mij in voor het verminderen van de psychosociale arbeidsbelasting die ontstaat door ongewenste omgangsvormen en voor het vergroten van het psychosociaal welzijn van medewerkers en de organisatie. Door mijn werk wil ik bijdragen aan een omgeving waarin het psychosociale welzijn en werkplezier van alle betrokkenen wordt vergroot, en waarin sociale veiligheid en innovatie hand in hand gaan.

Kirsten Willemsen
Kirsten Willemsen

Adviseur / vertrouwenspersoon / Omgangsvormen & integriteit

Als bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteun ik mensen graag bij het creëren van een veilig en positief werkklimaat. Samenwerken en plezier hebben tijdens het werk vind ik hierbij erg belangrijk. Het kan echter gebeuren dat het werkplezier verstoord wordt. Dit kan invloed hebben op het functioneren, inzetbaarheid of vitaliteit. Ik ga graag samen aan de slag om een veilige, gezonde en prettige werkomgeving te creëren waarin jij je optimaal kan ontwikkelen en presteren.