Het gehele jaar organiseert Winston & Partners trainingen, workshops en vaksessies. Meld je tijdig aan om teleurstellingen te voorkomen!


Bijeenkomst Wet Bescherming Klokkenluiders voor vertrouwenspersonen

Datum: september/ oktober 2021
 • Spreker: Esther Lammers
 • Duur: 13.30-16.30 uur
 • Aantal Deelnemers: Maximaal 10
 • Niveau: MBO / HBO / HBO+
 • Uiterste inschrijfdatum: u kunt zich al aanmelden
 • Leiden

Mini coachtraject: zomer aabieding

Datum: vanaf 29 juli 2021
 • Coach: Maaike Mentink
 • Duur: 3 x 1,5 uur
 • Gun je zelf persoonlijke aandacht. Versterk je efefctiviteit.
 • Niveau: management, bestuurders
 • Uiterste inschrijfdatum: u kunt zich nu aanmelden
 • Leiden, binnen of buiten!

Intervisie Vertrouwenspersonen

Datum: dinsdag 7 september 2021
 • Coach: Maaike Mentink
 • Duur: 09.30-12.30 uur
 • Aantal Deelnemers: Maximaal 6
 • Niveau: MBO / HBO / HBO+
 • Uiterste inschrijfdatum 15 augustus 2021, of eerder tot groep vol is
 • Leiden

Intervisie voor vertrouwenspersonen

Datum: dinsdag 12 oktober 2021
 • Coach: Maaike Mentink
 • Duur: 9.30-12.30 uur
 • Aantal Deelnemers: Maximaal 7
 • Niveau: MBO - HBO - HBO+
 • Uiterste inschrijfdatum: 23 september 2021 of eerder tot groep vol is
 • Leiden