Een bedrijfsmaatschappelijk werker (of psychosociaal adviseur) helpt bij het voorkomen of oplossen van verstoorde arbeidsverhoudingen en persoonlijke problemen in werksituaties.  Deze vervelende situaties kunnen stagnaties binnen organisaties veroorzaken en het werkplezier van medewerkers afnemen. Daarom is het belangrijk om op professionele wijze (preventief) actie te ondernemen en zulke situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Het inzetten van een professionele bedrijfsmaatschappelijk werker van Winston & Partners ondersteunt  een gezonde werkverhouding en een prettige werksfeer binnen uw organisatie. De psychosociale begeleiding is kortdurend, efficiënt en resultaatgericht. Goede begeleiding leidt tot minder ziekteverzuim onder uw medewerkers. Ook zorgt het voor een toename van de productiviteit van gemotiveerde medewerkers, die met plezier hun werk doen. Bovendien creëert een goede begeleiding meer binding tussen uw organisatie en uw medewerkers. Zo kunt u gerust zijn op een goede voortgang van uw bedrijfsmatige activiteiten.

De bedrijfsmaatschappelijk werker van Winston & Partners richt zich op een samenwerking met verschillende disciplines. Na toestemming van de medewerker overlegt een bedrijfsmaatschappelijk werker met de leidinggevende, HR, en/of bedrijfsarts, of anderen die noodzakelijk zijn in het proces.

Daarnaast signaleert de bedrijfsmaatschappelijk werker (mogelijke) knelpunten in het sociaal beleid van uw organisatie en adviseert het management en HR hierin.

U kunt de bedrijfsmaatschappelijk werker onder meer inzetten bij:

  • aanpak van lang- of kortdurend ziekteverzuim, spanningsklachten (stress) of burn-out;
  • problemen in de privésfeer die het functioneren in de werksituatie negatief beïnvloeden;
  • problemen op het werk rondom gebrekkige communicatie, samenwerking of verstoorde arbeidsverhoudingen;
  • problemen die te maken hebben met veranderingsprocessen of reorganisaties.

Heeft u vragen of zijn er problemen die invloed hebben op het werkplezier en/ of de privésituatie van u of uw medewerkers? Zoekt u iemand​ die meedenkt en helpt om een positief richting op te gaan? Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers staan voor u klaar! Klik hier met contact met ons op te nemen.