Klokkenluiders beter beschermd?
201603.25
Off
0

Klokkenluiders beter beschermd?

1 Maart 2016 is door de Eerste Kamer een nieuwe wet aangenomen: de Wet Huis voor klokkenluiders. De wet houdt onder meer in dat alle organisaties met 50 of meer werknemers verplicht zijn een interne meldregeling te hebben voor het melden van een misstand met een maatschappelijk belang. Deze wet is bedoeld om bescherming te…