202012.07
Off
0

Veilig werken en Corona

by in News

Wij begrijpen dat iedereen graag in contact en verbinding met de ander/anderen wil zijn. Afspraken kunnen soms life plaatsvinden, indien dat noodzakelijk is en veilig kan. Vanzelfsprekend houden we ons aan alle RIVM richtlijnen. Samen met de medewerker van Winston & Partners spreekt u af wat er mogelijk en wenselijk is.

202004.17
Off
0

Corona nieuws

by in News

In verband met de huidige situatie vinden er geen life contacten plaats. Onze dienstverlening gaat door zoals u van ons gewend bent en we spreken met een ieder af op welke manier wij met elkaar communiceren, zoals bijvoorbeeld met skype, een andere vorm van video bellen of per telefoon. Zodra er weer andere mogelijkheden zijn,…

201808.20
Off
0

Iedere organisatie een vertrouwenspersoon?

by in News

Op 14 juni 2018 stuurde de staatssecretaris SZW het rapport “Vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties, onderzoek naar de rol en positie van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen” naar de Tweede Kamer met daarbij een begeleidende brief. In deze brief schrijft de secretaris (gebaseerd op onderzoek van TNO/CBS in 2017) onder meer dat 16,3% van alle werknemers in 2017 te…

201707.14
Off
0

Inspiratiemeeting Beweging in verandering

by in News

Een 20-tal relaties van Winston & Partners afkomstig uit diverse bedrijven hebben inspiratie opgedaan in een middag die vooral in het teken stond van ervaren, delen en leren van elkaar. Hoe breng je beweging in verandering? Na een inleiding op het thema door Maaike Mentink en een 3-tal workshops heeft iedere deelnemer in een workshop…

201701.23
Off
1

Wijziging Arbowet 1 januari 2017

by in News

Wijziging Arbowet per 1 januari 2017 Elk bedrijf heeft te maken met wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. In 2017 zijn de regels veranderd van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze veranderingen zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het gezonder en veiliger maken van  het arbeidsklimaat en het versterken van duurzame inzetbaarheid van werknemers. De belangrijkste…

201605.27
Off
0

Duurzame inzetbaarheid: Europese campagne

by in News

Op 14 april 2016 is een Europese campagne voor de jaren 2016-2017 over Duurzame Inzetbaarheid gelanceerd, onder de titel ‘Healthy Workplaces for All Ages’. In Brussel zorgden EU-commissaris Thyssen en Minister Asscher voor de kick off van deze campagne. De Nederlandse versie hiervan: de campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden” startte eveneens op 14 april…

201605.27
Off
0

Coachcafé VU 19 mei 2016

by in News

Maaike Mentink was één van de coaches van het VU coachcafé op 19 mei jl. De enthousiaste alumni, recent of al wat langer afgestudeerden aan de Vu te Amsterdam, namen deel aan 3 rondes. Ronde 1: bepaal je kernkwaliteit. Ronde 2: onderzoek jouw droom. Ronde 3: het vormgeven van de volgende stap. Tevens is er…

201604.26
Off
0

Wet Huis voor Klokkenluiders

De Wet Huis voor Klokkenluiders is op 1 maart 2016 is door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet houdt onder meer in dat alle organisaties met 50 of meer werknemers verplicht zijn een interne meldregeling te hebben voor het melden van een misstand met een maatschappelijk belang. Tevens wordt het ‘Huis’ voor Klokkenluiders opgericht dat…

Maaike Mentink helpt sportpedicures met professionalisering
201603.23
Off
0

Maaike Mentink helpt sportpedicures met professionalisering

In het kader van de nieuwe opleiding Sportpedicure van MSP Opleidingen heeft Maaike Mentink het onderdeel professionalisering verzorgd. De 24 sportpedicures (v/m) in wording hebben zich gebogen over de vraag wat professionalisering (spreektaal) in houdt en vervolgens hoe je dat dan doet in de praktijk van alledag. In het tweede lesgedeelte heeft iedereen zijn en…