Conflictbemiddeling en mediation

Waar wordt samengewerkt kunnen misverstanden, slechte communicatie en irritaties tot conflicten leiden. Het is verstandig om dan tijdig een ervaren onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar in te schakelen.

Voorbeelden van situaties die geschikt zijn voor bemiddeling of mediation:

  • samenwerkingsproblemen door visieverschillen over de juiste werkwijze
  • sterke escalatie van irritaties tussen collega’s
  • ernstige verstoringen in de werk- of persoonlijke relatie
  • arbeidsconflicten.

Ook als het vertrouwen onherstelbaar beschadigd blijkt, kan een bemiddelaar of mediator de partijen effectief de onderlinge zakelijke kwesties laten afhandelen of de samenwerkingsrelatie op een positieve wijze laten beëindigen.

Winston & Partners biedt:

  1. De algemene en meer informele methode van bemiddeling en
  2. De specifieke en formele methode van mediation volgens MfN (Mediators federatie Nederland) regels.

Bemiddeling (algemene methode)

Er zijn vaak aparte gesprekken met partijen, maar ook gezamenlijke bijeenkomsten.

De bemiddelaar verzamelt informatie over de kernpunten van het conflict en onderzoekt samen met de betrokken partijen wat hen verdeeld houdt en welke belangen in het geding zijn. Als dit helder is, wordt gezamenlijk bekeken welke oplossingen er mogelijk zijn. Zo nodig zal de bemiddelaar zelf compromisvoorstellen doen. Hij kan derde partijen horen en kan in sommige situaties zelfs als scheidsrechter optreden. Bemiddelen is dus vaak directiever dan mediation. Door deze bemiddelingsvorm worden conflicten vaak effectief, snel en goedkoop opgelost.

Mediation (specifieke methode)

De mediator is procesbegeleider en laat de partijen vanuit hun werkelijke belangen zelf tot een voor elk van de partijen acceptabele oplossing komen van hun conflict.

Hij stimuleert de eigen oplossingen van de partijen zelf. Hij verzamelt geen uitgebreide informatie over het conflict. Hij stelt zich niet directief op en neemt geen eigen standpunt over het conflict in. In principe zijn er steeds gezamenlijke gesprekken. Soms zijn er aparte gesprekken met partijen. Zo nodig kunnen zij ook deskundigen raadplegen.

Er wordt gewerkt met formele overeenkomsten. De partijen en de mediator ondertekenen een overeenkomst met de afspraken die gedurende de mediation nageleefd moeten worden. Ook de geheimhouding wordt schriftelijk vastgelegd. Afspraken worden vaak ook vastgelegd in een door partijen ondertekende overeenkomst.

Oplossingen komen uit de partijen zelf. De uitkomst is vaak bevredigend omdat in sterke mate recht gedaan wordt aan de relatie tussen beide partijen. Tevens is deze methode nuttig wanneer een conflict uit kan monden in een rechterlijke procedure.

Bemiddelings- of mediationgesprekken vinden plaats op ons kantoor (zie contact) of op een andere als neutraal ervaren locatie.

Wij kunnen u adviseren over welke vorm van bemiddeling in uw situatie het meest effectief is. Neem a.u.b. contact met ons hierover op.