Sociale veiligheid op de werkvloer

Er is momenteel veel te doen over seksuele intimidatie in de culturele sector. Er wordt vooral nu gekeken naar strafrecht, maar dat is niet de meest logische benadering voor vraagstukken die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. Elke werkgever heeft de verplichting op grond van de Arbo wet zorg te dragen voor een goede, gezonde en veilige werkomgeving. De zorgplicht gaat verder dan alleen de eigen vaste medewerkers. Het gaat om iedereen die op de een of andere manier in contact komt met uw bedrijf, dus ook uitzendkrachten, zzp-ers, leveranciers, stagiaires, auditanten, bezoekers.

Het gaat in de Arbo wet om het onderdeel psycho-sociale arbeidsbelasting.  Daaronder wordt verstaan agressie en geweld, (seksuele) intimidatie,  discriminatie, pesten en werkdruk.  Een organisatie moet beleid voeren en zowel preventief als curatief handelen. Een vertrouwenspersoon is nog niet wettelijk verplicht, maar wel een goed aanspreekpunt voor melders die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. Vertrouwenspersonen aangesloten bij de LVV werken vanuit een professionele standaard en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan zowel informatie, adviseren en signaleren als begeleiden van melders. Heeft u in uw organisatie het beleid op orde? Luistert u met een open oor als er iemand bij u komt met iets wat lijkt op grensoverschrijdend gedrag? Is uw communicatie transparant?  Zijn in uw organisatie afhankelijkheidsrelaties  op de een of andere manier bewaakt?

Ga het gesprek aan met elkaar en laten we samen zorgen dat ieder zich veilig kan voelen op het werk, of waar dan ook.
2023

2016

Wet Huis voor Klokkenluiders

[26-april-16]
De Wet Huis voor Klokkenluiders is op 1 maart 2016 is door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet houdt onder meer in dat alle organisaties...

2012

Workshop LinkedIn voor gevorderden

[29-mei-12]
De workshop LinkedIn voor gevorderden, onder leiding van Judith de Pagter, heeft op 29 mei 2012 met 10 enthousiaste deelnemers plaatsgevonden. Wat kwam aan bod?...

Workshop LinkedIn voor beginners

[8-mei-12]
De workshop LinkedIn voor beginners onder leiding van Judith de Pagter heeft op 8 mei 2012 met 9 enthousiaste deelnemers plaatsgevonden. Wat kwam aan bod? Digitaal...

2011

Workshop conflictcoaching mei 2011

[28-mei-11]
Managers uit diverse bedrijven en branches zoals gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en industrie hebben deelgenomen aan de interactieve workshop conflictcoaching. Reacties: “Veel geleerd in een plezierige...