Winston & Partners is opgericht in 1991 door Ton Kwist in samenwerking met partner Maaike Mentink. Ton is helaas te vroeg overleden in 2005. Hij was een gedreven professional met hart voor de mens. Hij had voor ogen om een bureau te creëren bestaande uit een kleine groep enthousiaste professionals, met een netwerk van partners met echte aandacht voor mensen in een bedrijf, focus op ontwikkeling en groei. Met als uitgangspunt dat mensen plezier beleven aan hun werk. In zijn geest is het bedrijf verder ontwikkeld en uitgebouwd, nog steeds gegrondvest op de nog immer belangrijke uitgangspunten bij de start. In het begin kwamen opdrachtgevers vooral uit de industrie en de gezondheidszorg. De afgelopen 10 jaar is dat verbreed naar allerlei sectoren. Mensen lijken tenslotte meer op elkaar dan ze van elkaar verschillen en wij kunnen inzichten opgedaan in de ene sector goed benutten in de andere sector.

Winston & Partners bestaat uit een kleine groep adviseurs en trainers. In netwerkverband werkt Winston & Partners samen met zelfstandig gevestigde adviseurs en trainers. Dit garandeert voldoende advies- en trainingscapaciteit, een goede combinatie van disciplines en waarborgt de continuïteit van onze dienstverlening.
Het kantoor van Winston en Partners is gevestigd te Leiden.

Onze adviseurs, partners en netwerk opereren op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen organisaties. Zij zijn deskundig in het begeleiden van leer- en verandertrajecten bij zowel de individuele medewerker, het team als de organisatie. Zij beschikken over een breed spectrum van kennis en kunde op het gebied van advies en training en hebben zich in de praktijk veelvuldig bewezen. Uit eigen ervaring weten onze adviseurs met welke problemen u te maken krijgt, en zij hebben daar adequate oplossingen voor gevonden.