Wij zijn een dienstverlener in psychosociale arbeidsbelasting met landelijke dekking. Ons team van ruim 30 adviseurs vertegenwoordigen alle provincies van Nederland.

We stellen graag een aantal van onze adviseurs aan u voor:

Carola van Marrewijk

Directeur | Arbeids & Organisatieadviseur l Trainer l Vertrouwenspersoon

Energie krijg ik van andere mensen, van samen bouwen, ontwikkelen en groei, van werken en samen doelen bereiken. Ik maak het verschil in organisaties en bij mensen. Vanuit verbinding zorg ik met vastberadenheid, energie en creativiteit dat mensen en organisaties in beweging komen. Mijn expertises zitten op het snijvlak van leidinggeven, verandermanagement, organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en coaching. Daarnaast ben ik geaccrediteerd vertrouwenspersoon en sta ik mensen graag vertrouwelijk bij in situaties waarbij welzijn onder druk staat door ongewenste omgangsvormen.
d
Marieke Brunings

Bedrijfsmaatschappelijk Werker l Vertrouwenspersoon l Trainer

Samenwerken in een enthousiast team motiveert mij en geeft mij energie. Werken is belangrijk en draagt bij aan geluk. Het is dan ook mijn passie om medewerkers en managers te adviseren en te begeleiden bij uiteenlopende zaken die invloed hebben op werkplezier. Ook om medewerkers te helpen groeien zodat ze regie nemen en het beste uit zichzelf halen. Mijn inzet voor een organisatie levert een bijdrage op aan het verminderen van verzuim en het verbeteren van samenwerking en productiviteit.
Piera Bom

Coach l Senior Bedrijfsmaatschappelijk Werker l Trainer

Werken voor verschillende bedrijven en vanuit verschillende invalshoeken, zoals coaching, training en advisering, is en blijft boeiend. Ik vind het geweldig dat het mijn werk is om te kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van anderen. Met een team van inspirerende collega's ervaar ik hoe waardevol het is dat je voldoening en plezier uit je werk haalt. Ik gun dat iedereen. Een bijdrage leveren zodanig dat elke persoon de eigen kwaliteiten benut en met plezier werkt, doe ik graag.
Ramon Kuipers

Adviseur / Vertrouwenspersoon / Trainer / Coach

Een prettig en veilig werkklimaat voor iedereen, ik maak me daar graag sterk voor. Als je ongewenst gedrag ervaart of als er een integriteitskwestie speelt, sta ik je in alle rust en vertrouwen bij. Ik help graag om (de weg naar) een oplossing te vinden. Ik coach, adviseer en faciliteer graag organisaties zodat zij de juiste stappen kunnen zetten naar een positief werkklimaat. En dan ook samen met de medewerkers een mooie cultuur bewerkstelligen waarbij iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn. Een bijdrage lever ik door leidinggevende en teams te ontwikkelen als coach of trainer en in mijn rol als vertrouwenspersoon.
Kirsten Willemsen

Bedrijfsmaatschappelijk Werker

Als bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteun ik mensen graag bij het creëren van een veilig en positief werkklimaat. Samenwerken en plezier hebben tijdens het werk vind ik hierbij erg belangrijk. Het kan echter gebeuren dat het werkplezier verstoord wordt. Dit kan invloed hebben op het functioneren, inzetbaarheid of vitaliteit. Ik ga graag samen aan de slag om een veilige, gezonde en prettige werkomgeving te creëren waarin jij je optimaal kan ontwikkelen en presteren.
Mehrnoush Golafshan

Adviseur / vertrouwenspersoon / Omgangsvormen & integriteit

Als vertrouwenspersoon en adviseur organisatiecultuur en werkklimaat richt ik mij op (on)gewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken binnen organisaties. Mijn passie is het ondersteunen van leidinggevenden en medewerkers bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Het co-creëren van zo’n werkomgeving waarin wederzijds respect en interesse de voedende bodem vormen voor de groei en bloei van alle betrokkenen vergt een collectieve inspanning. Naast het waarborgen van psychosociale veiligheid, draag ik ook aan bij het vergroten van vitaliteit en veerkracht van de medewerkers. Als adviseur zet ik mij in voor het verminderen van de psychosociale arbeidsbelasting die ontstaat door ongewenste omgangsvormen en voor het vergroten van het psychosociaal welzijn van medewerkers en de organisatie. Door mijn werk wil ik bijdragen aan een omgeving waarin het psychosociale welzijn en werkplezier van alle betrokkenen wordt vergroot, en waarin sociale veiligheid en innovatie hand in hand gaan.
LinkedIn
Ineke Hoogland

Interim manager, trainer en facilitator

Als zelfstandig professional ben ik Kina Zorgadvies gestart. Mijn jarenlange ervaring in de zorg benut ik om vanuit verschillende perspectieven naar complexe situaties te kijken en daarover te adviseren. Het feit dat ik zelf ook ervaring heb als cliënt in de zorg, heeft grote meerwaarde gehad in hoe ik kijk naar zorg en heeft er aan bijgedragen dat ik geloof in de kracht van het individu. Ik richt mij op: versterken van teams in de zorg en doe dit als interim manager, als teamcoach en of door het geven van trainingen en workshops. Tevens facilitair ik ontwikkeldagen in de vorm van 'heisessies'. Ik werk vanuit de relatie en ben positief ingesteld.Uitgangspunt bij elke opdracht is: Hoe wordt de cliënt hier beter van?

LinkedIn
Ali al Hadaui

MfN registermediator

Een probleem wordt meestal klein geboren. Miscommunicatie, gebrek aan communicatie en soms over communicatie maken dat een probleem voet aan de grond krijgt en dat het gaat groeien. Soms is de bron van een conflict niet makkelijk te vinden. Wat op het eerste gezicht een technisch of juridisch verhaal lijkt, kan soms leiden tot de ontdekking dat partijen elkaar niet goed hebben begrepen, of dat partijen zich niet gehoord voelen. In mijn rol als mediator blijf ik onder de juridische radar, onderzoek ik wat de partijen scheidt en onderzoek ik wat partijen van elkaar nodig hebben zodat het weer ‘koek en ei’ is.

Koek en Ei Mediation

LinkedIn
Annelies Stam

arbeids- en organisatiepsycholoog

Iedereen heeft talenten en het vermogen om deze in te zetten voor het bereiken van gewenste doelen.  Ik werk met behulp van inzichtgevende gesprekken, psychodiagnostiek volgens richtlijnen van het NIP met gekwalificeerde psychologische testen voor wo, hbo en mbo niveau, ook met anderstaligen. Daarnaast met diverse werkvormen op het gebied van talenten, leerpunten, stressfactoren, werkdrijfveren, werkhouding.

Geschikt voor mensen die de werksituatie willen verbeteren, met meer voldoening willen werken, door willen groeien naar ander werk of  hulp nodig hebben bij het zoeken van nieuw werk dat bij beter past.