Professionalisering is een continu proces en gaat over beroepsinhoud en kennisontwikkeling, de positie van de beroepskracht in de organisatie en de samenleving en over zijn professionele verantwoordelijkheid.

Voor het individu betekent dit: samen met anderen voortdurend de juiste competenties ontwikkelen. Kritisch reflecteren op en kijken naar wat je teweeg brengt: is het goed wat je doet of kan het misschien beter?

Voor organisaties betekent dit: het creëren van een leercultuur, waar ruimte is voor continu verbeteren, openheid, veiligheid en leren van gemaakte fouten.

Heeft u, als professional, of als organisatie ook de ambitie om voortdurend beter te worden? Gekoppeld aan het resultaat wat u voor ogen heeft? Wij kunnen samen met u aangeven wat daarvoor nodig is. Neem vrijblijvend contact met ons op.