Verstoorde arbeidsverhoudingen en persoonlijke problemen in werksituaties kunnen stagnaties binnen organisaties veroorzaken. Preventie of aanpak van deze kwesties is bij uitstek het domein van de bedrijfsmaatschappelijk werker (bmw-er) die ook wel bekend staat als psychosociaal adviseur.

Het inzetten van een professionele bmw-er van Winston & Partners draagt bij aan gezonde werkverhoudingen en een prettige werksfeer binnen uw bedrijf. De psychosociale begeleiding is kortdurend, efficiënt en resultaatgericht. Dit leidt tot minder ziekteverzuim, toename van de productiviteit en tot medewerkers die gemotiveerd en met meer plezier hun werk doen. Tevens ontstaat meer binding tussen uw bedrijf en uw medewerkers. Zo kunt u gerust zijn op een goede voortgang van uw bedrijfsmatige activiteiten.

De bmw-er van Winston & Partners richt zich op samenwerking met andere disciplines. Zo vindt er, na toestemming van de medewerker, overleg plaats met de leidinggevende, HR, en/of bedrijfsarts, of anderen die noodzakelijk zijn in het proces.

Als extern deskundige signaleert de bmw-er eventuele knelpunten in het sociaal beleid van uw organisatie en kan het management en HR hieromtrent adviseren.

U kunt de bmw-er onder meer inzetten bij:

  • aanpak van lang- of kortdurend ziekteverzuim, spanningsklachten (stress) of burn-out;
  • problemen in de privé-sfeer die het functioneren in de werksituatie negatief beïnvloeden;
  • problemen op het werk rondom gebrekkige communicatie, samenwerking of verstoorde arbeidsverhoudingen;
  • problemen die te maken hebben met veranderingsprocessen of reorganisaties.