Pameijer (best practice)

Pameijer (best practice)

Voor medewerkers van Pameijer heeft Winston & Partners de training In Balans ontwikkeld. De training was bedoeld voor medewerkers die moeite hadden een gezonde balans te behouden tussen werk en privé, die balans wilden hervinden en wilden leren om zaken anders aan te pakken. Het beoogd resultaat luidde als volgt: Medewerkers hebben inzicht in hun…

Read More

LUMC

LUMC

Voor het LUMC leveren wij bedrijfsmaatschappelijk werk. Een voorbeeld van een geslaagd traject is de volgende case. Een medewerker, mevrouw T.S., werkzaam als administratief medewerker in het ziekenhuis is door de bedrijfsarts verwezen naar het bedrijfsmaatschappelijk werk. Piera Bom, de bedrijfsmaatschappelijk werker, heeft eerst een intake gesprek gehouden. Daarin kwam het volgende naar voren. De…

Read More

Piera Bom

Piera Bom

Coach/ Senior Bedrijfsmaatschappelijk werker / Trainer Werken voor verschillende bedrijven en vanuit verschillende invalshoeken, zoals coaching, training en advisering, is en blijft boeiend. Ik vind het geweldig dat het mijn werk is om te kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van anderen. Met een team van inspirerende collega’s ervaar ik hoe waardevol het is…

Read More

Marieke Brunings

Marieke Brunings

Bedrijfsmaatschappelijk werker/ Vertrouwenspersoon/ Trainer Samenwerken in een enthousiast team motiveert mij en geeft mij energie. Werken is belangrijk en draagt bij aan geluk. Het is dan ook mijn passie om medewerkers en managers te adviseren en te begeleiden bij uiteenlopende zaken die invloed hebben op werkplezier. Ook om medewerkers te helpen groeien zodat ze regie…

Read More

Maaike Mentink

Maaike Mentink

Directeur/ Arbeids & organisatieadviseur/ Trainer/ Vertrouwenspersoon Mijn persoonlijke inzet is erop gericht om verbinding tot stand te brengen tussen mensen onderling en mensen uit te nodigen om te bewegen. Mijn aandacht is daarbij gericht op enerzijds de nodige zakelijkheid en anderzijds de mens met al zijn emoties. Een goede balans hiertussen is nodig om in…

Read More