leverfabergegrootLever Fabergé Sourcing Unit Vlaardingen heeft op 30 mei 2008 de laatste productie geleverd, waarna de site is gesloten.

In de 1,5 jaar daaraan voorafgaand hebben adviseurs van Winston & Partners een bijdrage geleverd aan het proces om de medewerkers binnen boord te houden gedurende de periode van onzekerheid waarin onduidelijk was of de site als dan niet open zou blijven en in de periode erna tot het moment van sluiting en een half jaar na dato.

De worksdirector de heer M. Dicken gaf leiding aan dit proces en heeft zich met hart en ziel ingezet voor de fabriek. Winston & Partners heeft een model voor risicobeheersing ontworpen en samen met HR voortdurend aandacht besteed aan de zorg voor medewerkers en de managers. De advisering hielp de managers zodat zij in staat waren tijdig interventies te plegen ten aanzien van medewerkers die aandacht behoefden en was gericht op het voorkomen van calamiteiten. Het team van Winston & Partners stond onder leiding van Maaike Mentink, arbeids & organisatieadviseur, Barbara van Dortmond en Piera Bom, bedrijfsmaatschappelijk werkers en Piet de Boer, psycholoog.

De worksdirector koos voor Winston & Partners omdat hij en zijn managementteam vertrouwen hadden in de werkwijze en eerder behaalde resultaten op het gebied van psychosociale advisering.

Mike Dicken: ‘Winston & Partners heeft mij professioneel en betrouwbaar geadviseerd en ons, betrokken en met kennis van zaken, geholpen in het moeilijke proces van sluiting van de fabriek.’

Service details

Date:25 March 2014