lumcgrootVoor het LUMC leveren wij bedrijfsmaatschappelijk werk.

Een voorbeeld van een geslaagd traject is de volgende case.

Een medewerker, mevrouw T.S., werkzaam als administratief medewerker in het ziekenhuis is door de bedrijfsarts verwezen naar het bedrijfsmaatschappelijk werk.

Piera Bom, de bedrijfsmaatschappelijk werker, heeft eerst een intake gesprek gehouden. Daarin kwam het volgende naar voren.

De medewerker werkte op tijdelijke basis bij het LUMC. Zij had het niet naar haar zin en was nu gedeeltelijk ziek thuis. Het werk gaf haar geen voldoening, maar zij wilde met het oog op de toekomst wel graag een vast contract. Ze twijfelde of ze haar onvrede kenbaar moest maken aan haar leidinggevende, maar zo door gaan was ook geen optie. Zij was zowel op het werk als thuis over haar grenzen gegaan en was uit balans geraakt. Haar vraag was om haar te helpen met herstel van de balans en het maken van keuzes ten aanzien van het werk.

De medewerker en de bedrijfsmaatschappelijk werker hebben een plan van aanpak opgesteld en daarin afspraken gemaakt over het beoogde resultaat en de werkwijze.

Vervolgens hebben er 3 begeleidingsgesprekken plaatsgevonden. Er is aandacht besteed aan herstel in balans werk/privé, het maken van keuzes en het stellen van grenzen. Door middel van inzicht gevende gesprekken, interventies met betrekking tot effectief handelen en met behulp van huiswerkopdrachten heeft de medewerker slagen gemaakt. Met de bedrijfsarts heeft overleg plaatsgehad (met toestemming van de medewerker) over de voortgang en resultaten. Met de leidinggevende heeft de medewerker een constructief gesprek gevoerd over haar welbevinden en de inhoud van haar werk.

Het resultaat van de begeleiding was dat de balans werk/ privé hersteld is. De medewerker heeft haar werk naar tevredenheid volledig hervat en heeft goede afspraken met haar leidinggevende gemaakt over haar werkzaamheden. Voor de persoonlijke kwesties die ten grondslag lagen aan de disbalans thuis heeft zij een afspraak gemaakt met een psycholoog.

In de evaluatie gaf de medewerker aan: ‘Ik ervaar nu meer rust en heb keuzes gemaakt. De begeleiding was prettig en positief. Ik heb geleerd mijn problemen van diverse kanten te bekijken en weet nu dat ik mogelijkheden heb en zelf keuzes kan maken.’

Service details

Date:24/02/2016