Directeur/ Arbeids & organisatieadviseur/ Trainer/ Vertrouwenspersoon

Mijn persoonlijke inzet is erop gericht om verbinding tot stand te brengen tussen mensen onderling en mensen uit te nodigen om te bewegen. Mijn aandacht is daarbij gericht op enerzijds de nodige zakelijkheid en anderzijds de mens met al zijn emoties. Een goede balans hiertussen is nodig om in een organisatie tot optimale resultaten te komen, met als basis dat mensen werken vanuit hun eigen kracht en authentiek mogen en durven zijn

Profiel

SpecialiteitVeranderkundige bij mens- en procesgerichte werkvraagstukken, executive coach, trainer leiderschap en managementvraagstukken, intervisie coach, senior vertrouwenspersoon
StudieArbeids- en organisatiekunde, politicologie, HBO sociale pedagogiek, post-HBO sociale vaardigheden, diverse trainingen op het gebied van communicatie, coaching, advies- en onderhandelingsvaardigheden, project- en procesmanagement, omgangsvormen, collegiale consultatie en veranderkunde
AdresKanaalpark 157, 2321 JW Leiden
Telefoon071-5132493 of 06-25042885
Emailmmentink@winstonpartners.nl

Bereikbaar

Maandag 9.00-17.30
Dinsdag9.00-17.30
Woensdag9.00-17.30
Donderdag9.00-17.30
Vrijdag9.00-17.30

Service details

Date:27/03/2014