pamijergroot

Voor medewerkers van Pameijer heeft Winston & Partners de training In Balans ontwikkeld.

De training was bedoeld voor medewerkers die moeite hadden een gezonde balans te behouden tussen werk en privé, die balans wilden hervinden en wilden leren om zaken anders aan te pakken. Het beoogd resultaat luidde als volgt:

Medewerkers hebben inzicht in hun eigen draagkracht/draaglast en kunnen dit koppelen aan de situatie waarin zij zich bevinden. Zij zetten stappen om de balans in draagkracht en draaglast te herstellen en/of te creëren tussen werk en privé.

De training bestond uit 4 bijeenkomsten , in totaal 2,5 dag met een doorlooptijd van 10 weken.

De werkwijze was interactief. Theorie en praktische oefeningen wisselden elkaar af, met ruimte voor delen en leren van elkaar’s ervaringen. De werkwijze was erop gericht om via zicht en inzicht ten aanzien van de eigen problematiek te komen tot gedragsverandering.

Inhoud

Uitgangspunt in de training was dat de deelnemers ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn en het eigen stuur (regie) in handen hebben. Dag 1 stond in het teken van zicht krijgen op en inzicht krijgen in de ervaren problematiek zowel thuis als op het werk. Keuzes maken welke issues aan te pakken en leren werken met het concept ‘veranderen en accepteren’ , dit alles ondersteunt door theorie van Covey, principes van assertiviteit en het benutten van eigen kwaliteiten. Het persoonlijke actieplan is geïntroduceerd, dat is een hulpmiddel om de doelen van iedere deelnemer in de praktijk te realiseren. In dagdeel 2 kwam het persoonlijk actieplan opnieuw aan de orde en de volgende thema’s stonden centraal: assertief gedrag en handelen vanuit invloed versus betrokkenheid. In dagdeel 3 was er focus op ontspanning versus inspanning, leren kennen en gebruiken van de eigen kwaliteiten, meting van de eigen balans en gebruik maken van feedback. Ook nu was het persoonlijk actieplan leidraad in de training. In de terugkombijeenkomst 4 weken later hebben de deelnemers zich aan elkaar gepresenteerd aan de hand van de volgende vragen: Hoe staat het er nu voor met mijn balans werk/privé? Wat is het effect van mijn acties? Wat heb ik al bereikt? Wat heb ik nog te doen? De andere deelnemers gaven feedback op verzoek van de inbrenger.

Resultaten

De deelnemers beoordeelden de training met een cijfer 4 (op een schaal van 1-5).

Zij benoemden de volgende resultaten:

– “ik heb meer balans en structuur in mijn werk en thuis

– ik heb meer plezier in het werk

– ik kan beter plannen/werk organiseren

– ik kan verantwoordelijkheden laten daar waar zij horen

– ik handel assertief

– ik kan beter omgaan met werkdruk

– mijn lichaam en geest zijn beter in balans.”

Lenie Riesthuis, opdrachtgever, gaf aan: “de training is perfect conform afspraak uitgevoerd en heeft bijgedragen aan het versterken van de balans werk/privé, het plezier in het werk en voorkomen van uitval door ziekte.”

Service details

Date:24/02/2016