Vertrouwenspersonen helpen medewerkers die te maken hebben (gehad) met ongewenste situaties op de werkvloer. Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben last van ongewenst gedrag op de werkvloer. Een vertrouwenspersoon biedt de eerste opvang voor deze medewerkers en biedt begeleiding bij het oplossen van de ongewenste situaties.

Met behulp van een vertrouwenspersoon krijgen organisaties moeilijke situaties snel in beeld en kunnen medewerkers snel en in vertrouwen terecht bij iemand.  In een veilige werkomgeving is het essentieel dat medewerkers weten waar ze terecht kunnen voor hulp wanneer zij een vervelende ervaring meemaken. Een vertrouwenspersoon is dan onmisbaar.

Verandering Arbeidsomstandighedenwet: vertrouwenspersoon

Begin dit jaar is in de Tweede Kamer gesproken over een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet waarmee een vertrouwenspersoon verplicht wordt voor alle organisaties in Nederland. Deze wet verplicht (na akkoord) alle organisaties om een vertrouwenspersoon te bieden aan hun medewerkers.

Wat doet een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon biedt hulp en advies aan een medewerker bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Waar mensen samen werken en in contact zijn met elkaar bestaat de kans dat zich vervelende situaties voordoen. Maar de vraag is; hoe ga je daar als organisatie goed mee om?

Een vertrouwenspersoon is meer dan alleen het eerste aanspreekpunt voor medewerkers. Ook biedt de vertrouwenspersoon begeleiding bij het oplossen van de situatie. En helpt de vertrouwenspersoon bij het ontwikkelen van een effectief beleid voor gewenst gedrag op de werkvloer. Daarnaast geeft een vertrouwenspersoon workshops en trainingen aan medewerkers om actief aandacht te geven aan de gewenste omgangsvormen en integriteit op de werkvloer.

Heeft u als bedrijf (nog) geen vertrouwenspersoon- of personen? De gecertificeerde vertrouwenspersonen van Winston & Partners hebben de juiste expertise en ondersteunen uw organisatie graag.

Externe vertrouwenspersoon: (on)gewenste omgangsvormen

Het team van vertrouwenspersonen van Winston & Partners helpt organisaties in het creëren van een veilige werkomgeving. Onze externe vertrouwenspersonen bieden uw medewerkers:

  • altijd de mogelijkheid om hem of haar te contacten wanneer zich ongewenst gedrag op de werkvloer voordoet.
  • direct eerste opvang en een luisterend oor, met de nodige begeleiding, bemiddeling en nazorg.
  • flexibiliteit; vertrouwelijke gesprekken kunnen zowel op locatie als extern plaatsvinden. Net wat de medewerker zelf prettig vindt.

Onze vertrouwenspersonen werken oplossingsgericht en binnen de kaders van het beleid van uw organisatie. Zij verdiepen zich in het beleid rondom ongewenste omgangsvormen en dragen dit uit in hun rol als vertrouwenspersoon richting uw medewerkers.

Externe vertrouwenspersoon: integriteit

De vertrouwenspersonen van Winston & Partners begeleiden ook op gebied van integriteit. Onze externe vertrouwenspersonen bieden:

  • medewerkers een sparringpartner en eerste opvang bij vragen over integriteit.
  • medewerkers advies over ethische- of integriteitskwesties. Daarnaast begeleiden en ondersteunen ze de medewerker ook wanneer hij of zij vermoedens aankaart van niet-integer handelen binnen de organisatie.
  • advies richting het management ten aanzien van het doorvoeren van het integriteit beleid in de organisatie.

Onze vertrouwenspersonen werken ook graag samen met één of meer interne vertrouwenspersonen in een organisatie. Zo kan één van onze LVV-gecertificeerde vertrouwenspersonen als aanvulling op en/of vervanging van de interne vertrouwenspersoon- of personen dienen.

Intervisie, coaching en training op maat voor interne vertrouwenspersoon

Ook bieden wij mogelijkheden voor intervisie, coaching en training op maat om te zorgen dat uw interne vertrouwenspersonen zich professioneel (verder) kunnen ontwikkelen.