Visie

Mensen zijn voor ons het belangrijkste kapitaal. Mensen zijn de bron die maken dat een product of dienst tot leven komt en een organisatie succes behaald. Investeren in het bedrijf = investeren in mensen. Het gaat ons om het mobiliseren van talent. Het beste uit mensen halen, zodat zij zich kunnen ontplooien en presteren en daardoor een grotere bijdrage kunnen leveren aan de organisatie waar zij werken. Het gaat om echte aandacht voor de individuele mens, waarmee je een win – win situatie bereikt!

Missie

Winston & Partners wil bevorderen dat mensen in bedrijven

  • betrokken zijn bij wat ze doen en de dingen doen waar ze achter staan
  • met elan en plezier werken
  • zich kunnen ontplooien en ontwikkelen
  • hun talenten doelgericht gebruiken
  • elkaar met zorg en aandacht behandelen.