De psychosociaal adviseur helpt bij het omgaan met stress en biedt professionele begeleiding bij het verminderen van stressklachten. De adviseur deelt ideeën en tips om beter met stress om te gaan en richt zich op het voorkomen van een burn-out. Tevens kan de adviseur een rol spelen in de opvang en begeleiding van werknemers na incidenten op de werkvloer. De inzet is daarbij om uiteindelijk weer met plezier te kunnen werken.

Managers kunnen trainingen inzetten die medewerkers helpen om te gaan met stress en de mentale veerkracht vergroten zodat medewerkers hun werkzaamheden weer effectief kunnen uitvoeren of eventuele werkdruk op positieve wijze op kunnen lossen.

Stress kan ook veroorzaakt worden door grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie of agressie door collega’s. De betreffende organisatie kan één van onze adviseurs raadplegen over hoe dit ongewenst gedrag aan te pakken of hoe actie te ondernemen gericht op preventie van ongewenst gedrag. Het doel is om de veiligheid te vergroten zodat (weer) een plezierig werkklimaat ontstaat.

Meer weten over de rol van verschillende soorten adviseurs bij werkstress?