Werkwijze

Wij kenmerken ons door:
• resultaatgericht samenwerken met u als opdrachtgever
• bereidheid om buiten de geijkte kaders te treden
• snel handelen met korte lijnen
• gerichtheid op uw vraag, met inbreng van onze visie
• deskundig en creatief advies op basis van een heldere analyse
• onafhankelijk en onbevooroordeeld optreden
• gedrevenheid en teamspirit van onze enthousiaste professionals
• persoonlijk contact en de nodige flexibiliteit

Onze werkzaamheden zijn gebaseerd op kwaliteit

Een organisatieadviesbureau dat klanten adviseert over kwaliteit van de organisatie, moet natuurlijk in kunnen staan voor de eigen kwaliteit. Dat betekent dat we onze prestaties telkens kritisch tegen het licht houden. Zo wordt tijdens een traject op diverse, van tevoren met de klant overeengekomen, momenten geëvalueerd. Tevens bespreken we intern regelmatig en nauwlettend de voortgang van de projecten. Dit heeft als bijkomend voordeel dat we in een vroeg stadium expertise van een andere collega in het project kunnen brengen en dat tevens de continuïteit op deze manier gewaarborgd is.
Daarnaast werken onze adviseurs met vormen van externe consultatie om de eigen professionaliteit doorlopend te ontwikkelen en scherp te blijven ten aanzien van de geleverde prestaties.

De adviseurs van Winston & Partners zijn tevens lid van diverse beroepsverenigingen.

BOA: Beroepsvereniging voor Arbeids- & Organisatiedeskundigen

LVV: De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

BPSW: Beroepsvereniging voor Professionals in Sociaal Werk

OOA: Orde van Organisatiedeskundigen en -Adviseurs

VVK: Vereniging voor Klachtrecht in de publieke sector

MfN: Mediatorsfederatie Nederland

MVH: Mediatorsvereniging Haaglanden

Winston & Partners is aangesloten bij BV Leiden.