Workshops & Trainingen

Het trainingsaanbod van Winston & Partners is divers en wordt op maat gemaakt, afgestemd op het door de opdrachtgever beoogde resultaat.

Wij maken trainingen en workshops in nauw overleg met de opdrachtgever. Een uitgebreid intakegesprek gaat vooraf aan het opstellen van een passend programma. De wensen van de opdrachtgever en de leerbehoeften van de deelnemers zijn uitgangspunt om de training goed aan te laten sluiten bij wat nodig is in uw organisatie. Er vindt altijd evaluatie van de training of workshop plaats met de deelnemers en een afsluitende bespreking met de opdrachtgever om een duidelijk beeld van de resultaten van de training te geven. Tevens biedt dit aanknopingspunten voor de borging van deze resultaten in de toekomstige werksituatie.

Voorbeelden van workshops en training waarmee wij ervaring hebben in diverse sectoren zoals gezondheidszorg, industrie, overheid.

Workshop “Ken je kwaliteiten!”

Voor wie: Medewerkers die de persoonlijke kwaliteiten beter willen kennen en toepassen.

Inhoud: Theorie kernkwaliteiten, eigen kwaliteiten in kaart brengen, tools om deze in de dagelijkse praktijk te gebruiken.

Beoogd resultaat: Inzicht in eigen kernkwaliteiten en deze toepassen, zowel thuis als op het werk.

Tijd: 1 Dagdeel

Aantal deelnemers: Minimaal 4 maximaal 6

Kosten: op aanvraag

 

Workshop “Communiceren? Dat kan ik beter!”

Voor wie: Medewerkers die hun communicatievaardigheden verder willen ontwikkelen.

Inhoud: Theorie basiscommunicatie: lsd, zenden en ontvangen, valkuilen omzeilen. Oefeningen en handvatten om het geleerde toe te passen in de praktijk.

Beoogd resultaat: Principes kennen van basiscommunicatie en deze toepassen in dagelijkse praktijk.

Tijd: 1 Dagdeel

Aantal deelnemers: Minimaal 4 maximaal 6

Kosten: op aanvraag

 

Workshop “Mijn kracht in verandering”

Voor wie: Medewerkers die effectief willen omgaan met veranderingen op het werk.

Inhoud: Theorie over gewenste en ongewenste veranderingen. Verkennen eigen ervaringen en praktisch oefenen met effectief gedrag.

Beoogd resultaat: Begrijpen wat een verandering met zich meebrengt en er positief mee

omgaan.

Tijd: 1 Dagdeel

Aantal deelnemers: Minimaal 4 maximaal 6

Kosten: op aanvraag

 

Training

Training In Balans

Voor wie: Medewerkers waarvan de balans werk/privé dreigt te verstoren of verstoord is en met de wens die balans te hervinden en te leren om zaken anders aan te pakken.

Inhoud: Vanuit het draagkracht/draaglast principe en met behulp van praktische tools brengt elke deelnemer de eigen kwesties in beeld, zowel thuis als op het werk. Leidraad in de training is het persoonlijk actieplan. Ieder voert acties uit, bewaakt de voortgang en stelt bij aan de hand van voortschrijdend inzicht. Onderwerpen als regie nemen, prioriteiten stellen, keuzes maken, effectief beïnvloeden en assertief gedrag komen aan de orde. In de training is er voortdurende afwisseling tussen theorie, praktijk en het delen en leren van elkaars ervaringen. Focus ligt daarbij op het zetten van stappen die de balans herstellen ten aanzien van werk en privé.

Tijd: 1 Dag, 2 x 1 dagdeel + follow up van 2,5 uur

Beoogd resultaat: Inzicht en tools om balans te herstellen

Aantal deelnemers: Minimaal 6 maximaal 12

Kosten: op aanvraag


Training Wet Bescherming Klokkenluiders

Op 18 februari 2023 is de Wet Bescherming Klokkenluiders in werking getreden.
Dat betekent dat elke private werkgever direct moet voldoen aan de nieuwe regels. Winston&partners geeft een training Wet Bescherming Klokkenluiders om u te helpen deze wet zo goed mogelijk toe te passen in uw eigen bedrijf.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.Andere trainingen…

Wij verzorgen tevens trainingen op onder meer de volgende gebieden:

  • klantvriendelijkheid
  • assertiviteit
  • van stress naar werkplezier
  • managen van (on)gewenste omgangsvormen
  • verbeteren van samenwerking.

Voor info over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden, vragen wij u om contact met ons op te nemen.