Werkstress > Werkplezier

Een lichte vorm van stress is gezond. Teveel stress kan echter schadelijk zijn. Gelukkig kun je leren hoe om te gaan met stress, waardoor je beter kunt functioneren.


Lees meer

Beweging

Op elk niveau in een organisatie dienen zich vraagstukken aan die te maken hebben met hoe resultaten te realiseren samen met de mensen in het bedrijf.Lees meer

Conflicten

Conflicten op het werk horen er bij. Conflicten kunnen zich voordoen op alle niveaus in een organisatie. Irritaties en niet-effectieve communicatie tussen mensen komen nu eenmaal overal voor.


Lees meer

Professionalisering

Bijhouden van vakmanschap en inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit van het werk op een hoog niveau te houden. In Nederland werken alleen al in de sociale sector ruim 200.000 professionals.

Lees meer

Agenda 2023

Intervisie voor vertrouwenspersonen

Datum: dinsdag 4 april 2023
 • Intervisiecoach: Maaike Mentink
 • Duur: 9.30-12.30 uur
 • Aantal Deelnemers: Maximaal 8
 • Niveau: MBO / HBO / HBO+
 • Vol
 • Leiden

Intervisie voor vertrouwenspersonen

Datum: dinsdag 30 mei 2023
 • Intervisiecoach: Maaike Mentink
 • Duur: 9.30-12.30 uur
 • Aantal deelnemers: Maximaal 8
 • Niveau: MBO/ HBO/ HBO+
 • 2 plekken vrij
 • Leiden

Intervisie voor vertrouwenspersonen

Datum: dinsdag 20 juni 2023
 • Intervisiecoach: Maaike Mentink
 • Duur: 9.30-12.30 uur
 • Aantal Deelnemers: Maximaal 8
 • Niveau: MBO / HBO / HBO+
 • Vol
 • Leiden

Nieuws

 

Testimonials  

 • Ik heb geleerd dat als ik ergens geen invloed op heb, dit te laten gaan in plaats van mij er druk over te maken. Ik blijf dit toepassen in de praktijk. Marieke wist mij prima een spiegel voor te houden, zonder te oordelen.

  A. Zonneveld

  LUMC

 • Het beoogde doel is behaald. Ik heb weer een positieve kijk op de werksituatie en een prettiger samenwerking met mijn leidinggevende. Ik heb veel gehad aan de tips van Piera Bom.
 • Ik heb deelgenomen aan een intervisiebijeenkomst voor vertrouwenspersonen. Het heeft mijn inzicht vergroot in bepaalde problematiek en heeft mij geholpen met concrete oplossingsrichtingen. De intervisiecoaching was profesionneel en prima in orde.

  Piet Bijl

  Gemeente Westland

 • Ik heb deelgenomen aan een workshop voor ons gehele team. De trainer kwam snel tot de kern, doorbrak op een goede wijze barrières en hield iedereen aangehaakt. Ik heb zelf geleerd om meer te benoemen, door te vragen, te checken bij de ander.

  Medewerker

  Gemeente Lansingerland

 • Ik heb de begeleiding door de bedrijfsmaatschappelijk werker als zeer positief ervaren. Ik heb geleerd met kleine aanpassingen meer te bereiken. Ik heb mijzelf op een andere manier leren kennen. Ik had ook een positieve klik met de begeleider. Ik heb meer rust gekregen. Ik weet meer balans in werkzaamheden aan te brengen en de verantwoordelijkheden terug te leggen bij diegenen waar het hoort.

  Nancy van Kesteren

  LUMC

Adviseurs

LinkedIn
Maaike Mentink

Directeur l Arbeids & Organisatieadviseur l Trainer l Vertrouwenspersoon

Mijn persoonlijke inzet is erop gericht om verbinding tot stand te brengen tussen mensen onderling en mensen uit te nodigen om te bewegen. Mijn aandacht is daarbij gericht op enerzijds de nodige zakelijkheid en anderzijds de mens met al zijn emoties. Een goede balans hiertussen is nodig om in een organisatie tot optimale resultaten te komen, met als basis dat mensen werken vanuit hun eigen kracht en authentiek mogen en durven zijn.

LinkedIn
Piera Bom

Coach l Senior Bedrijfsmaatschappelijk Werker l Trainer

Werken voor verschillende bedrijven en vanuit verschillende invalshoeken, zoals coaching, training en advisering, is en blijft boeiend. Ik vind het geweldig dat het mijn werk is om te kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van anderen. Met een team van inspirerende collega's ervaar ik hoe waardevol het is dat je voldoening en plezier uit je werk haalt. Ik gun dat iedereen. Een bijdrage leveren zodanig dat elke persoon de eigen kwaliteiten benut en met plezier werkt, doe ik graag.

LinkedIn
Marieke Brunings

Bedrijfsmaatschappelijk Werker l Vertrouwenspersoon l Trainer

Samenwerken in een enthousiast team motiveert mij en geeft mij energie. Werken is belangrijk en draagt bij aan geluk. Het is dan ook mijn passie om medewerkers en managers te adviseren en te begeleiden bij uiteenlopende zaken die invloed hebben op werkplezier. Ook om medewerkers te helpen groeien zodat ze regie nemen en het beste uit zichzelf halen. Mijn inzet voor een organisatie levert een bijdrage op aan het verminderen van verzuim en het verbeteren van samenwerking en productiviteit.

LinkedIn
Jennie Bestebreurtje

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Mijn drijfveer is om mensen te helpen zichzelf te helpen, zodat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden. Vooral vind ik het belangrijk om de ander in zijn eigen kracht te zetten en te coachen richting het nemen van eigen regie. De verandering/groei die plaatsvindt bij een medewerker of een team op het moment beweging ontstaat, geeft mij energie en dat is waar ik blij van word.

Portia van Dorp

Adviseur / vertrouwenspersoon / Omgangsvormen & integriteit

Een veilige werkomgeving, dat gun ik iedereen. Een werkklimaat dat managers en medewerkers stimuleert om zich optimaal te ontwikkelen. In een veilige werkomgeving is ruimte voor groei en  wordt geleerd van fouten. Soms spelen er echter factoren die gezonde arbeidsrelaties negatief beïnvloeden. Wanneer het welzijn van één of meerdere betrokkenen in het geding komt, dan bied ik graag vertrouwelijk ondersteuning. Ook in het geval dat er zich ethische- of integriteitskwesties voordoen kunt u op mij rekenen als klankbord en sparringpartner.

Portfolio