071 - 513 2493
info@winstonpartners.nl

Externe vertrouwenspersonen

In het hele land staan onze vertrouwenspersonen klaar voor de medewerkers tijdens en na ongewenste situaties.

Externe vertrouwenspersoon inzetten in je organisatie

Specialist in vertrouwenspersonen

Onze vertrouwenspersonen zijn LVV geregistreerd. Ze staan direct klaar voor medewerkers die grensoverschrijdend gedrag in het werk ervaren. De vertrouwenspersoon biedt eerst emotionele opvang voor de medewerker. Daarna ondersteunt de vertrouwenspersoon de medewerker in de zoektocht naar een passende oplossing binnen de kaders van het beleid van de organisatie.  

Naast individuele ondersteuning geeft onze vertrouwenspersoon ook voorlichting binnen de organisatie over gedrag en sociale veiligheid en de rol van de vertrouwenspersoon. Bovendien fungeert de vertrouwenspersoon als adviseur voor het management in het ontwikkelen van een veilige organisatiecultuur. Dit (gevraagd en ongevraagd) advies helpt het management om in een voortdurend veranderende maatschappij als organisatie blijvend een sterke veilige organisatiecultuur te ontwikkelen.

Vraag een gesprek aan
Schakel een externe vertrouwenspersoon in voor uw bedrijf - Winston & Partners
Team van externe vertrouwenspersonen voor organisaties

Waarom een externe vertrouwenspersoon inhuren?

Een externe vertrouwenspersoon biedt medewerkers onafhankelijke en anonieme ondersteuning bij ervaringen van ongewenst gedrag. Onze vertrouwenspersonen, werkzaam in diverse branches en organisaties, brengen uitgebreide en gevarieerde ervaring met zich mee. Deze verzamelde expertise vormt een waardevolle aanvulling op de interne kennis van een organisatie.

Een externe vertrouwenspersoon kan bovendien goed samenwerken met interne vertrouwenspersonen, waarbij de externe positie de onafhankelijkheid extra waarborgt.

3 x toegevoegde waarde van onze vertrouwenspersonen

Onze samenwerking als vertrouwenspersoon bij jullie organisatie

Inzet externe vertrouwenspersoon in uw organisatie - Winston & Partners
1. Vraag voor een vertrouwenspersoon

Na ontvangst van jullie vraag plannen we een persoonlijke of digitale kennismaking met het management. De samenwerkingsafspraken leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst.

2. Kennismaking

We koppelen een geschikte vertrouwenspersoon aan jullie organisatie. De externe vertrouwenspersoon start met kennismakingsgesprekken met met directie, management en OR. Hierbij wordt inzicht verkregen in de het beleid, de organisatiecultuur, waarden en specifieke behoeften van de organisatie en medewerkers.

3. Communicatie en zichtbaarheid

De vertrouwenspersoon informeert over zijn/haar rol, beschikbaarheid en verwachtingen aan alle medewerkers, inclusief details over hoe en wanneer contact kan worden opgenomen.

4. Uitvoeren van rol

Na de introductie neemt de externe vertrouwenspersoon actief de rol op zich:

  1. Bieden van individuele ondersteuning aan medewerkers die behoefte hebben aan vertrouwelijke gesprekken.
  2. Geven van voorlichting aan medewerkers over gewenst en ongewenst gedrag op de werkvloer.
  3. Geven van proactief advies aan het management met betrekking tot beleid en strategiën over de cultuur.

Onze vertrouwenspersonen zijn LVV geregistreerd

LVV is de beroepsvereniging voor vertrouwenspersonen bij ongewenst gedrag en integriteitskwesties. ze waarborgen de professionaliteit in dit vakgebied.

Vraag meer informatie over externe vertrouwenspersonen

Wil je meer informatie over hoe onze vertrouwenspersoon jullie kan ondersteunen?  Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en samen te verkennen hoe we een vertrouwde partner kunnen zijn in het bevorderen van een veilige en respectvolle werkcultuur.

Meld je aan via het formulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op om de mogelijkheden met je te bespreken.

Dank je wel! Jouw inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het invullen van het formulier.

Bekijk ook onze trainingen

Onze professionals verzorgen ook trainingen in active bystander, een veilige aanspreekcultuur binnen teams en Veilig, Vertrouwen en in verbinding. Klik voor meer informatie over de trainingen op onderstaande knop.

Meer weten

Heb je vragen of wil je een offerte?

Je kan ons altijd contacten. We denken graag met je mee.

ContactformulierBellen
Terug naar boven