071 - 513 2493
info@winstonpartners.nl

Mediation & Conflictbemiddeling

Onze mediators zijn zeer ervaren in het begeleidend oplossen van conflicten op de werkvloer.

Professionele mediation tussen medewerkers, teams en met de leidinggevende voor geschillen en conflicten.

Specialist in mediation & teamconflictbemiddeling

Wij bieden professionele mediation aan, met expertise in het oplossen van zakelijke en persoonlijke geschillen tussen medewerkers, teams of met de leidinggevende. Onze mediators staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Ze hebben jarenlange ervaring en beschikken over expertise in arbeidsrechtelijke kwesties en (team) samenwerkingsvraagstukken. Ook zijn zij zeer ervaren in de dynamiek op de werkvloer en kennen de wettelijke regelgeving. Onze mediators gaan zorgvuldig en oplossingsgericht te werk, met respect en begrip voor emoties en onderlinge verhoudingen.

Vraag een mediator aan
Specialist in mediation & teamconflictbemiddeling - Winston & Partners
Mediation voor zakelijke geschillen tussen medewerkers, teams en met leidinggevende.

Waarom begeleiding door een mediator?

Waar mensen samenwerken, ontstaan spanningen. Denk aan hoge werkdruk, miscommunicatie, een moeizaam functioneringsgesprek, reorganisatie, uitval door ziekte, ongewenst gedrag of privéstress. In deze situaties kan het lastig zijn om, vanwege emoties, de juiste toon te vinden en open met elkaar te communiceren.

Mediators beschikken over een neutrale houding, sterke gespreksvaardigheden en empathisch vermogen om dergelijke gesprekken te faciliteren. Zowel bij arbeidsconflicten als meningsverschillen tussen collega's, faciliteren mediators bij het vinden van oplossingen en het herstellen van onderlinge relaties. De mediator ondersteunt de communicatie en het besluitvormingsproces. De deelnemers houden de regie over hun gezamenlijke oplossingen en leren conflictvaardig te worden.

Conflictbemiddeling voor teams

Onze professionele conflictbemiddeling voor teams biedt een effectieve en constructieve aanpak om te leren met conflicten om te gaan en ze te overwinnen. In elk team ontstaan wel eens momenten van spanning en onenigheid. Sluimerende conflicten kunnen echter de sfeer, productiviteit en het algemene vitaliteit van het team aantasten.

Met onze ervaren mediators faciliteren we open en respectvolle gesprekken om onderliggende oorzaken van conflicten te begrijpen. We werken samen met het team om constructieve oplossingen te vinden, de communicatie te verbeteren en een positieve teamcultuur te bevorderen.

Professionele teamconflictbemiddeling voor conflicten binnen teams in organisaties.

De expertise van onze mediators

Ons mediation of teamconflictbemiddeling traject in uw organisatie

Professionele mediation en teamconflictbemiddeling door Winston & Partners.
1. Ontvangst aanmelding

Na ontvangst van het aanmeldformulier of telefonische aanvraag, volgt overleg met de aanvrager/verwijzer over de aard van de gewenste interventie en wordt relevante informatie uitgewisseld om de mediation/bemiddeling te kunnen starten.

2. Planning en voorbereiding

Na accordering over de werkwijze en condities, zal de mediator in contact treden met de aanvrager/verwijzer en/of deelnemers/partijen om een eerste afspraak te maken.

3. Mediation en individuele gesprekken

Na goedkeuring van de bemiddeling in de mediation door de partijen plant de mediator de sessies in. De eerste bijeenkomst start met individuele gesprekken met betrokken deelnemers/partijen. De mediator helpt hen bij het identificeren van gedeelde belangen, het verkennen van mogelijke oplossingen en het vaststellen van hetgeen deelnemers van elkaar nodig hebben om tot die gewenste oplossing te komen. Afhankelijk van de complexiteit zijn er daarna 1 of meerdere gezamenlijke gesprekken van 1,5 à 2 uur nodig om tot duurzame, door de deelnemers gedragen, afspraken te komen. Indien gewenst leggen we het resultaat van de mediation schriftelijk vast in een afsprakenlijst en/of een (vaststellings)overeenkomst).

Onze mediators zijn MfN geregistreerd

Het MfN-register is hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators. MfN-registermediators handelen in conflictsituaties met beheersing en borging van een zeer hoge kwaliteitsstandaard.

Vraag meer informatie aan over onze mediators

Wil je meer informatie over hoe onze mediators kunnen helpen bij een conflict tussen medewerkers, teams of met de werkgever?  Wij staan klaar om vragen te beantwoorden en samen te verkennen hoe we de sfeer, productiviteit en de onderlinge relaties binnen jullie organisatie kunnen herstellen.

Meld je aan via het formulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op om de mogelijkheden met je te bespreken.

Dank je wel! Jouw inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het invullen van het formulier.

Bekijk ook onze trainingen

Onze professionals verzorgen ook trainingen in effectief communiceren en een veilige aanspreekcultuur binnen teams. Klik voor meer informatie over de trainingen op onderstaande knop.

Meer weten

Heb je vragen of wil je een offerte?

Wil je vrijblijvend sparren of mediation geschikt is voor het voorkomen of oplossen van een sluimerende kwestie op de werkvloer? Neem gerust contact met ons op.

ContactformulierBellen
Terug naar boven