Coaching

Individuele coaching is een methode om effectiever gedrag te ontwikkelen om optimaal te kunnen functioneren, ook in veranderende omstandigheden. Coaching helpt het professioneel functioneren van managers en medewerkers duurzaam op een hoger peil te brengen. Het doorbreekt niet- functionele patronen, vastzittende overtuigingen en leidt tot nieuw en effectief gedrag. Dit resulteert uiteindelijk in een toename van de professionele bekwaamheid van de betrokkene (gecoachte). Deze krijgt meer inzicht in zichzelf en in zijn situatie, in zijn huidige stijl van werken met zijn sterke en zwakke kanten en kan bewuster keuzes maken.

Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan versterking van competenties, het stellen van prioriteiten of realiseren van doelstellingen. Coaching heeft een positief effect op de tevredenheid en het zelfbewustzijn van de gecoachte en op diens werkomgeving.

Een traject bestaat uit een oriënterend gesprek met de gecoachte en een gezamenlijk gesprek met de opdrachtgever en de gecoachte om de vragen te verkennen en het beoogde resultaat te benoemen. Er wordt vervolgens een offerte opgesteld en na goedkeuring door de opdrachtgever volgen meestal 6 coaching sessies en een eindevaluatie. Zo nodig is er een tussentijdse evaluatie.

De vertrouwelijke gesprekken van 1,5 uur vinden één keer per twee/drie weken plaats op ons kantoor (zie contact) of op een locatie van de opdrachtgever. Over terugkoppeling aan de opdrachtgever worden van te voren afspraken gemaakt.

De coach hanteert aangepast aan de gecoachte een scala aan methoden zoals bijvoorbeeld de RET, TA en principes van Covey. De gecoachte investeert tijd en energie in de voorbereiding, oefening in de praktijk, huiswerkopdrachten en reflectie. Het gaat er uiteindelijk om het geleerde effectief in de praktijk toe te passen. Gedrag bestaat ten slotte alleen als anderen dat ervaren.

In kader van persoonlijke ontwikkeltrajecten voor medewerkers in uw organisatie kunnen wij ook een mini coachtraject aanbieden.

Mini coachtraject

Voor wie: Medewerkers met vraagstukken op het gebied van persoonlijke effectiviteit

Inhoud: Individuele gesprekken gericht op eigen vraagstukken en te behalen resultaten.

Bijvoorbeeld op het gebied van: effectief communiceren, conflicten oplossen, beter samenwerken, inzetten van kwaliteiten, omgaan met veranderingen.

Beoogd resultaat: Persoonlijke ontwikkelslag gemaakt ten aanzien van eigen thematiek.

Tijd: 3 Gesprekken van 1,25 uur

Kosten: op aanvraag


Teamcoaching

Het verbeteren van het functioneren van teams kan een organisatie helpen om haar doelen te bereiken. Als teams niet effectief functioneren is teamcoaching veelal een uitstekende methode om dit aan te pakken. Het is gericht op het beïnvloeden van de onderlinge interactie zodat het team als geheel beter gaat functioneren. Dit betreft bijvoorbeeld gebieden zoals de onderlinge samenwerking en communicatie, het nemen van besluiten, zelfsturing, resultaatgericht werken of het ontwikkelen van een teamvisie.

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar kan ook uitstekend toegepast worden bij problemen van (sluimerende) onderlinge conflicten of spanningen.

Tijdens de teamcoaching van Winston & Partners leren deelnemers hoe hun gedrag en de rollen die ze -bewust of onbewust- innemen, het samenwerkingsproces beïnvloeden. Wij maken daarbij gebruik van methoden en technieken die een team verder brengen in het vergroten van de teamprestatie. Zo hanteren wij bijvoorbeeld de methode van teamrollen, het werken met kernkwadranten, reflectie, competentieontwikkeling en organisatie opstellingen om de effectiviteit en de cohesie van het team te herstellen of te vergroten.