Een organisatie heeft baat bij een lange termijnvisie hoe het zijn toekomst vorm wil geven.
Er is daarbij balans nodig tussen structuur, cultuur, processen, omgeving en strategie. Maar er is ook binding en verbinding noodzakelijk tussen het individu en de organisatie.

Organisaties zijn voortdurend in verandering om de continuïteit te waarborgen. Zij moeten zich steeds aanpassen aan veranderende omstandigheden en ontwikkelingen in de markt. Onder invloed hiervan kunnen fusies of uitbreiding noodzakelijk blijken. Ook kunnen nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Een organisatie kan groeien of juist kleiner worden. Soms ontstaan veranderingen spontaan, maar vaker zijn ze ingegeven door noodzaak van buitenaf. Dit vraagt erom dat deze veranderingen gemanaged worden.

Wij kunnen bij al deze processen en vraagstukken advies bieden ten aanzien van de gewenste verbeteringen of veranderingen in de organisatie. Ons organisatieadvies is vooral gericht op:
- het realiseren van organisatiedoelen;
- het oplossen van managementproblemen;
- het in kaart brengen en benutten van nieuwe mogelijkheden;
- het bevorderen van het lerende vermogen van een organisatie.

In de praktijk gaat het om:
- de vertaling van strategisch beleid naar tactische kaders;
- de vernieuwing van werkprocessen;
- de mensen zelf;
- de cultuur, het leiderschap en de communicatie.

Bij organisatieveranderingen kunt u een beroep doen op onze ervaren adviseurs.