071 - 513 2493
info@winstonpartners.nl

Onze diensten

Wij verbeteren veerkracht, samenwerking en effectiviteit in organisaties voor een sociaal veilige werkcultuur.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Als bedrijfsmaatschappelijk werkers helpen we bij het oplossen en voorkomen van knelpunten en uitdagingen van medewerkers die van invloed zijn op de prestaties en het werkplezier. Zoals arbeidsconflicten, werkdruk, pesten en problemen thuis. Onze aanpak heeft als doel medewerkers te begeleiden naar de oplossing van de situatie. Dit resulteert in een veerkrachtige organisatie waar zowel medewerkers als de organisatie van profiteren.

Wat wij doen
Begeleiding bij problemen rondom werk en/of privé
Preventieve inzet individueel en organisatie breed
Begeleiding bij spanningsklachten of verzuim
Meer informatie
Specialist in bedrijfsmaatschappelijk werk - Winston & Partners
Schakel een externe vertrouwenspersoon in voor uw bedrijf - Winston & Partners

Externe vertrouwenspersoon

Onze LVV-registervertrouwenspersonen helpen medewerkers die grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer ervaren. Als organisatie kan het verstandig zijn om een externe vertrouwenspersoon in te zeten om de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid van een vertrouwenspersoon extra te waarborgen en een bredere expertise op het gebied van het ontwikkelen van sociale veiligheid. Naast directe emotionele opvang en ondersteuning bij het vinden van oplossingen geven onze vertrouwenspersonen voorlichting over gedrag, en adviseren ze het management in een veilige organisatiecultuur.

Wat wij doen
Individuele ondersteuning bij ongewenste situaties
Preventie, informeren en inspireren over gewenst gedrag op de werkvloer
Gevraagd en proactief advies geven aan de directie over een veilige bedrijfscultuur
Meer informatie
Professionele coaching om medewerkers, managers en teams te begeleiden naar effectief gedrag en professionele groei

Coaching

Wij specialiseren ons in het coachen van managers en medewerkers naar effectiever gedrag en duurzame professionele groei. Onze ervaren coaches doorbreken niet-functionele patronen, bieden nieuwe perspectieven en motivatie, resulterend in verbeteringen op individueel en teamniveau. Een organisatiecoach bevordert vitaliteit, werkgeluk, en uiteindelijk een productievere organisatie.

Wat wij doen
Check-in gesprek: in 1 sessie deelt de medewerker vertrouwelijk zorgen en ontwikkelkansen met een coach
Meer informatie

Mediation en teamconflictbemiddelling

Wij bieden professionele mediation aan, geregistreerd bij het Mediatorsfederatie Nederland (MfN), voor het oplossen van diverse zakelijke en persoonlijke geschillen op de werkvloer. Onze ervaren mediators hebben expertise in arbeidsrechtelijke kwesties en hanteren een zorgvuldige, oplossingsgerichte aanpak met respect voor emoties. Wij faciliteren neutrale en empathische gesprekken om gezamenlijke oplossingen en herstel van relaties te bevorderen.

Wat wij doen
Meer informatie
Specialist in mediation & teamconflictbemiddeling - Winston & Partners
Trainingen en intervisies voor persoonlijke & professionele ontwikkeling van Winston & Partners

Trainingen & intervisie

Onze op maat gemaakte trainingen richten zich op stressmanagement, communicatie, teamontwikkeling, leiderschap en het bevorderen van een veilige werkcultuur. Daarnaast bieden wij professionele intervisie aan waarbij medewerkers werkvraagstukken bespreken, elkaars expertise leren gebruiken en inzicht krijgen in hun eigen manier van werken. Onze trainingen en intervisies stimuleren individuele ontwikkeling, en verhogen de algehele organisatieprestaties door het creëren van veerkrachtige en gemotiveerde teams.

Onze type trainingen en intervisie
Meer informatie

Organisatie- en veranderadvies

Wij ondersteunen organisaties bij het helder definiëren en realiseren van doelen door deskundig advies en praktische implementatie van strategisch beleid. Als adviseurs spelen wij een essentiële rol bij het opzetten van nieuwe werkprocessen, ontwikkeling van medewerkers, en het vormgeven van een positieve bedrijfscultuur. Bij veranderingen bieden wij begeleiding voor een soepele overgang, met focus op het verminderen van weerstand en het creëren van vertrouwen in een positieve werkomgeving.

Wat wij doen
Meer informatie
Specialist in organisatie- en veranderadvies op het gebied van bedrijfscultuur - Winston & Partners

Heb je vragen of wil je een offerte?

Je kan ons altijd contacten. We denken graag met je mee.

ContactformulierBellen
Terug naar boven